We Love Data. But We Love People More.

Hos Backscatter kombinerer vi antropologi og datavidenskab for at

* A Human Data Science STUDIO

Backscatter er et dansk analyse studio, hvor dyb interesse for mennesker møder datavidenskabeligt nørderi i kreative analyser og skarp rådgivning om ledelse og organisationsudvikling. Vi bruger store og små data til at finde menneskelige svar på komplekse spørgsmål og hjælper flere navigere i en dataficeret verden.

Et Data Drevet
Antropologi Lab

Backscatter er et dansk analyse studie i København, hvor antropologi møder datavidenskab i kreative dataeksperimenter og skarp rådgivning om organisationsudvikling. Vi gør det muligt at navigere i en tiltagende dataficeret verden, og bruger store og små data til at finde menneskelige svar på komplekse strategiske udfordringer. Det gør vi ved at udføre dataanalyser, data-drevede inddragelsesprocesser og hjælpe dig med at optræne datafantasien i din organisation.

Antropologi

Afsættet for alle vores projekter er en nysgerrighed for menneskers adfærd, bevægelser og interaktioner, online såvel som offline, og vi er specialiserede i at spore og kortlægge dette med de nyeste digitale værktøjer. Men vi synes, at thick data er lige så vigtige som big data. Derfor bruger vi klassiske etnografiske metoder fra antropologien til at tilføre en kvalitativ dimension til vores analyser og sætte dem i samfundsmæssig og menneskelig kontekst.

Datavidenskab

Machine learning. Data Mining. Big Data. Artificial Intelligence. Image Recognition. Listen af tools i vores værktøjskasse er lang. Vi bruger dem ikke for hypens skyld. Men til at gentænke den måde, vi bedriver antropologi på, så vi kan finde nye svar på spørgsmål, hvor traditionelle kvalitative og kvantitative metoder kommer til kort. Til at udvide fantasien omkring hvilke data vi kan arbejde med. Og til at fortælle datahistorier i innovative, dagsordensættende analyser.

Kerneydelser

Udforsk

Kollektiv
Viden

Læs mere

Undersøg

Digital Kortlægning
& Data Analyse

Læs mere

Udvid

Organisatorisk
Data Fantasi

Læs mere

Data Fantasi

Vi hjælper organisationer udvide deres data fantasi, så flere bliver i stand til at til at tænke kreativt om organisatoriske problemstillinger igennem data. Så data bliver sjovere og mere sexet at arbejde med. Vi udvider forståelsen af, hvad der kan udgøre brugbare data og hjælper organisationer forstå, hvordan data kan anvendes på nye og eksperimenterende måder og være med til at fremme innovation, inddragelse og strategiudvikling i din organisation.

Data Realisme

Vi ønsker at gøre det nemmer for organisationer at skelne hype fra de virkelige potentialer i dataarbejde. Det er fx vigtigt at afmystificere ideen om at big data kan løse alle problemer. Derfor er data realisme lige så vigtig for os i vores projekter som data fantasien. Fordi det er vigtigt både at kende muligheder og begrænsning ved anvendelsen af data - heriblandt hvornår dataprojekter kan være med til at rykke ved en problemstilling, og hvad det kræver af ressourcer.

We Combine Data Fantasy
and Data Realism

Backscatter aims to open new perspectives for the public and private sectors to interact with their surroundings in a data-driven way. We explore digital methods to visualize, analyze and engage with data. Backscatter is a consortium of research scientists and practitioners methods to visualize, analyze and engage with data. Backscatter is a consortium of research scientists and practitioners.

Projekter

Bikubenfonden

Royal Unibrew

KFF

Diger I Dragør

Viborg Kommune

Altinget

Arendal

DNA Aalborg

Økonomichefer I Danmark

Randers Kommune

Wonderful Copenhagen

Det Kongelige Teater

Odense Makers

Mission

I Backscatter er vi særligt optagede af at styrke demokrati og deltagelse, fordi vi tror på, at de bedste løsninger opstår, når vi går sammen om et problem. Når vi formår at lytte til flere og aktivere kollektiv viden.

Vi arbejder derfor passioneret for at at gentænke inddragelse, samskabelse og beslutningstagen i et datadrevet perspektiv, for at hjælpe organisationer udvikle menneske-centrerede strategier, services og produkter for fremtiden.

Om Os

Backscatter er en data-drevet startup med base i København. Vores team er interdisciplinært og sammensætter en række særegne profiler og personligheder, der holder unikke kompetencer på tværs af antropologi, sociologi, datavidenskab, fremtidsforskning, teknologihistorie, arkæologi og organisationsudvikling. Det gør os i stand til at levere skarpe indsigter, der hjælper organisationer udfolde strategiske problemstillinger på nye måder i dataprojekter skræddersyet til den problemstilling, de aktuelt står overfor.

Kernehold

Thøger  Michelsen

PARTNER · HEAD OF RELATIONS & PARTNERSHIPS

Jakob  Carstensen

PARTNER · HEAD OF PEOPLE & OPERATION

Ronja Lofstad

PROJECT LEAD · SLAYER OF DATA

Wafa El Ghiouane

PROJECT LEAD · MOTHER OF THICK DATA

Sofie Thorsen

CREATIVE LEAD · HEAD OF COMMUNICATION

Bertil
Ipsen

TECHNOLOGY LEAD · MASTER OF TOOLS

Community Partnere & Collaborators

Vi er stolte af at være grundlagt af partnere fra konsulenthuset Agora, kulturorganisationen Volcano og forskningsenheden TANTLab ved Aalborg Universitet. Det betyder, at vi omgiver os med en inspirerende gruppe af  kreative hjerner fra forskning, rådgivning og de kreative industrier, som vi samarbejder med i mange projekter og hele tiden deler viden med.

Anders
Munk

PARTNER · LEKTOR & DIREKTØR I TANTLAB

Anders
Koed

PARTNER · LEKTOR V. AALBORG UNIVERSITET

Andreas Granhof

PARTNER · PHD I ORGANISATIONSUDVIKLING

Jakob Nørlem

PARTNER · KONSULENT I LEDELSESUDVIKLING

Kristian
Riis

PARTNER · DIREKTØR I NORDIC-LA

Lasse Kristensen

STUDENTERMEDHJÆLPER

Louise  Watson

STUDENTERMEDHJÆLPER

Snorre Ralund

PHD-STUDERENDE

Kontakt

Har du lyst til at tale med os?
Her er tre gode grunde til at komme igang

Wanna wrestle? Er du en nysgerrig virksomhed, der vil diskutere et muligt projekt eller høre, hvordan vi kan hjælp med en aktuel udfordring? Lad os tage en åben snak om det. Vi bider ikke.

Diskuter et projekt

Er du en dygtig studerende eller data practitioner der vil låne noget af vores data, søsætte et data-eksperiment med os, eller udvikle en ny metode sammen? Let’s dance! Vi elsker at samarbejde.

Co-create med os

Vi leder altid efter dygtige folk. Er du tosset med etnografi og data science, eller er du skarp til rådgivning, kommunikation, design, innovation eller noget helt andet? Vis os hvad du kan.

Tal med os om job

Bikubenfonden

En digital analyse af Bikubenfondens modtagede ansøgninger på Udsatte Unge området.

Tekstgenkendelse
Evaluering
Geo-kortlægning
Kvalitativ Data
Semantisk Tekstanalyse

Problem

Fonden har ifm. deres indsatsområde Udsatte Unge modtaget 94 åbne ansøgninger, der alle skitserer problemer og mulige indsatser på unge-området. Fonden henvendte sig med et ønske om bedre at kunne forstå ansøgningernes indhold og form; herunder hvilke aktører der gik sammen om hvilke problemstillinger, samt en evaluering af selve ansøgningsprocessen.

Løsning

Backscatter udarbejdede en detaljeret analyse af samarbejdskonstellationerne, problemstillingerne og indsatserne foreslået i de forskellige ansøgninger. Med en kombination af netværksanalyse, automatiseret tekstgenkendelse, kvalitativ nærlæsning og geo-baseret visualisering lykkedes det at skabe overblik i det komplekse tekstmateriale og identificere semantiske mønstre på tværs af den enkelte ansøgning. Dette førte til en række af nye indsigter om de problematikker, der er centrale på området for udsatte unge, og hvordan de er forbundet.

Resultat

Analysen bidrog med nye indsigter i ansøgningernes indhold samt en evaluering af selve ansøgningsprocessens– inklusiv anbefalinger om hvorledes de kan optimere proceduren fremover.

Viborg Lederdag

En ’live’ analyse der hurtigt og effektivt skabte indsigt i, hvad en forsamling af +300 kommunale ledere tænkte om en ny styringsmodel og aktiverede forsamlingens enorme kollektive viden.

Kollektiv Viden
Live Analyse
Data-drevet Beslutningstagen
Workshop

Problem

Viborg Byråd skulle præsentere en ny styringsmodel for kommunen på den årlige lederdag og ønskede at involvere de 330 kommunale ledere i den kommende implementering; for (1) at få deres reaktioner på modellen, samt (2) at kunne diskutere reaktionerne med det samme.

Løsning

Ved at kombinere automatiseret tekstprocessering, manuel analyse og algoritmebaserede netværk kortlagde Backscatter ’live’ alle inputs fra forsamlingen og fremhævede de væsentligste mønstre og temaer på tværs af debatten, uden at reducere kompleksitet eller miste de enkelte udsagn.

Resultat

Efter 2 timer kunne vi vise hvilke fokusområder, der fyldte mest for gruppen som helhed og hvilke fokusområder, der ofte blev nævnt sammen. Live-analysen gav ledelsen et indblik i de mest markante bekymringer og muligheder, der gik på tværs af de 330 ledere i salen, blev diskuteret “live” på scenen og i salen og efterfølgende brugt aktivt i arbejdet med at implementere den nye styringsmodel.

Arendal

Data-drevet samskabelse, der inddrager og lytter til de mange stemmer i implementering af FNs verdensmål i Arendal Kommune gennem det ’digitale sociale folkemøde’.

Kollektiv Viden
Borgerinddragelse
Samskabelse
Data-dreven Workshop

Problem

Arendal kommune i Norge arbejder aktivt med at fremme samskabelse mellem borgerne og kommunen. Samtidig er det besluttet at FNs verdensmål skal implementeres i kommunens nye samfundsplan. Det stiller kommunen over for spørgsmålet; hvordan kan man inddrage så mange som muligt for sammen at finde konkrete initiativer til implementering af verdensmålene?

Løsning

Gennem det "digitale sosiale folkemøtet" arbejder Backscatter med digitalt, kortlægge hvad borgerne i kommunen ønsker skal prioriteres inden for arbejdet med verdensmålene, og hvordan de selv kunne tænke sig at bidrage til at realisere dem.

Resultat

Ved at bruge digitale metoder til at lytte og indsamle inputs fra mange borgere på én gang bliver det muligt for de mange stemmer at blive hørt. Samtidig skal den digitale og sociale kortlægning resultere i en større åben workshop hvor borgere, kommunen og andre interessenter i samspil udvikler konkrete pilot projekter, med afsæt i borgernes egne initiativer.

DNA Aalborg

En visions- og strategiproces for fremtidens Aalborg beriget af en digital, data-drevet gentænkning af borgerinddragelsesprocessen -med henblik på at skabe borger-centreret innovation i kommunen.

Borgerinddragelse
Netværksanalyse
Strategiudvikling
Visionsarbejde

Problem

I forbindelse med et omfattende visions- og strategiarbejde om at definere fremtidens Aalborg, stod kommunen over for det store identitetsspørgsmål: Hvad er grundfortællingen om Aalborg by og kommune? Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvor skal vi hen?

Løsning

Vi gik sammen med kommunen om at udforme en ny vision for fremtidens Aalborg ved at tage udgangspunkt i borgernes holdninger og inputs. For at engagere så mange borgere som muligt i debatten, blev adskillige digitale platforme såsom Facebook og Instagram anvendt i samspil med mere traditionelle inddragelsesmetoder såsom borgermøder, interviews og møder i råd og nævn. Herunder gav vi borgerne mulighed for at afgive deres holdninger i fritekst.

Resultat

Indsatsen resulterede i 5441 tekstbaserede udsagn fra borgere. Vi samlede alle borgernes udsagn til et visuelt oversigtsbillede og integrerede dette i en søgbar database, hvor borgere, politikere og interessenter får overblik over de store linjer i holdnings-landskabet og kan navigere sig rundt i udtalelser om bestemte temaer i debatten. Databasen dannede grundlag for en visionsbeskrivelse som blev godkendt af et enigt byråd. Processen mundede ud i en ny grundfortælling for kommunen, et løfte for fremtiden og fem strategiske pejlemærker.

Økonomichefer I Danmark

Hvilke kompetencer kendetegner økonomichefer i det offentlige, og kan man identificere forskellige typer af ’personaer’ eller faglige profiler iblandt danske økonomichefer?

Linkedin Data
Kompetence Mapping
Strategisk Rådgivning
Social Medie Analyse

Problem

I forbindelse med økonomidirektørforeningens årsmøde blev vi bedt om at lave en analyse af, hvilke kompetencer der kendetegner nutidens og fremtidens økonomichefer. Mere specifikt, en analyse af de profiler der rekrutteres som ledere til økonomifunktionerne i de danske kommuner, og hvad der lægges vægt på ved rekrutteringen.

Løsning

Backscatter indsamlede data fra LinkedIn over danske økonomichefer, direktører og CFOs med info om, hvilke kompetencer de har listet på deres profiler. Det brugte vi til at kortlægge mønstre i hvilke kompetencer, forskellige ’typer’ af danske økonomichefer besidder. Igennem en digital netværksanalyse lykkedes det at identificere fire forskellige arketypiske lederprofiler; den politiske økonomichef, den økonomiske økonomichef, økonomen og forretningsudvikleren.

Resultat

Kortlægningen af LinkedIn-profiler afslørede hvilke kompetencer der i høj grad kendetegner fremtidens økonomichefer, hvilket har givet værdifulde input til økonomidirektørforeningen strategiske arbejde med rekruttering og investering uddannelse.

Randers Kommune

’Fremtidens Byen til Vandet’ er en digital kortlægning af, hvad borgerne ser af muligheder for Randers, og hvilken retning de ønsker kommunen skal bevæge sig fremadrettet.

Borgerinddragelse
Byudvikling
Byudvikling
Semantisk Netværksanalyse

Problem

I Randers skal en ny bydel udformes, når industrien med tiden flytter væk fra havnen. Samtidig skal byen sikres mod fremtidige stormfloder. Kommunen ønskede derfor at inddrage borgerne i en proces, hvor løsningsforslag blev forankret i borgernes visioner og ideer for fremtidens Randers.

Løsning

Gennem en åben kreativ proces via Facebook,konkurrencer, container-udstilling i byen og møder blev inputs fra borgerne indsamlet, for at besvare spørgsmålet om, hvordan Randers skal udvikle sig. Vi udledte ved hjælp af semantiske netværksanalyser de centrale temaer og visioner, som af borgerne blev fremsat for ’Fremtidens Byen til Vandet’.

Resultat

Igennem en digital kortlægning af borgernes mange input gjorde vi det muligt for mange stemmer af blive hørt, og for slutbrugerne af Randers by til at være med til selv at form byudviklingen. Projektet skabte hermed et data-grundlag som var afgørende for den videre beslutningstagen i kommunens ledelse.

Wonderful Copenhagen

Digital kortlægning af hvordan bruger på Facebook interagerer med forskellige turismeaktører i Greater Copenhagen, med henblik på at informere Wonderful Copenhagens strategiske arbejde med digital kommunikation og sponsorater på en data-drevet måde.

Facebook Data
Digital Kortlægning
Brugerfællesskaber
Post-demografisk Analyse

Problem

Wonderful Copenhagen ønskede en afdækning af brugerfællesskaber online, som går på tværs af turismeaktører i Greater Copenhagen området. Samtidig spurgte de, om man med udgangspunkt i sådanne fællesskaber kan sige noget om de aktiviteter, der skaber turismeforbindelser hen over Sundet.

Løsning

Backscatter høstede 5.536 opslag fra Facebook-siderne for 23 forskellige turismeaktører i og omkring Greater Copenhagen (udvalgt af Wonderful Copenhagen), som 176.910 unikke Facebook-brugere havde liket eller kommenteret +1 million gange i en periode på et år. Med netværksanalyse og automatiseret tekstgenkendelse identificerede vi i dette data, hvordan turismeaktørernes opslag engagerede forskellige eller de samme brugerfællesskaber på Facebook.

Resultat

Analysen hjalp Wonderful Copenhagen med at identificere de turistaktører der delte mange eller få brugere, og hvilken type af indhold der engagerede brugerne på tværs. Projektet skabte hermed nye indsigter og afslørede fx at de opslag, der skabte flest brugeroverlap mellem Malmø og København vedrør byoplevelser og arkitektur. En viden Wonderful Copenhagen kan bruge til at evaluere, hvordan de engagerer og tiltrækker turister online med forskelligt indhold og typer af opslag.

Altinget

En analyse af Altingets kommercielle samarbejdsmuligheder, baseret på et sammenfald af brugersegmenter eller manglen på samme.

Netværksanalyse
Brugersegmenter
Facebook
Post-demografisk Data

Problem

I forbindelse med rekrutteringen af nye annoncører, efterspurgte Altinget en markedsanalyse af deres kommercielle samarbejdsmuligheder med udgangspunkt i Facebook data. Analysen skulle belyse Altingets position i forhold til mulige samarbejdspartnere fra udvalgte brancher, baseret på et sammenfald af brugersegmenter eller manglen på samme. Vores analyse dannede henholdsvis grundlaget for en definition af, og kontakt til, mulige samarbejdspartnere.

Løsning

Gennem det "digitale sosiale folkemøtet" arbejder Backscatter med digitalt, kortlægge hvad borgerne i kommunen ønsker skal prioriteres inden for arbejdet med verdensmålene, og hvordan de selv kunne tænke sig at bidrage til at realisere dem.

Resultat

Ved at bruge digitale metoder til at lytte og indsamle inputs fra mange borgere på én gang bliver det muligt for de mange stemmer at blive hørt. Samtidig skal den digitale og sociale kortlægning resultere i en større åben workshop hvor borgere, kommunen og andre interessenter i samspil udvikler konkrete pilot projekter, med afsæt i borgernes egne initiativer.

Diger I Dragør

Nytænkning af borgerinddragelse ved at kombinere klassiske og digitale inddragelsesmetoder med henblik på at berige og inddrage flere i debatten om, hvordan Dragør fremtidssikrer sine kyster.

Borgerinddragelse
Digital Datascape
Netværksanalyse
Kollektiv Viden

Problem

I forbindelse med planlægningen af kystsikring i Dragør, tog kommunen initiativ til at gentænke borgerinddragelse med det grundlæggende spørgsmål: Hvordan kan flere blive hørt?

Løsning

Ved at kombinere klassiske borgermøder med eksperimentelle inddragelsesmetoder gav vi borgerne mulighed for at tilkendegive deres mening digitalt (via fx Facebook,). Vi indsamlede herigennem 667 skriftlige borger-input og kortlagde dem i en interaktiv, digital database online. Databasen viser debattens forskellige problemstillinger, og med netværkskort kunne vi vise, hvilket problemer, der var hhv. centrale eller perifere for debatten ifølge borgerne selv. Samtidig kunne vi anskueliggøre, hvilke udfordringer der ofte blev sat i relation til hinanden.

Resultat

Projektet har gjort det muligt at inddrage og identificere mønstre i mange borgeres mange input – uden at miste overblikket eller reducere alle inputs til simple gennemsnit. Databasen har desuden skabt transparens i borgerinddragelsen, fordi borgere, politikere og interessenter kan tilgå alle kvalitative udsagn og se, hvor deres eget input er placeret i debatten. Det har styrket borgerengagementet og grundlaget for data-drevet beslutningstagen i kommunen.

København Kommunens Kultur Og Fritidsforvaltning (KFF)

Et udviklingsforløb i data-informeret organisationsudvikling, med fokus på at udvide forståelsen og anvendelsen af data i KFF.

Data Fantasi
Data Realisme
Organisationsudvikling
Data Literacy
Data-drevet Innovation

Problem

KFF henvendte sig til Backscatter med ønsket om at udvide organisationens samlede kompetencer i at bruge data til at understøtte lokale (udviklings)projekter. Udfordringen for KFF var herunder at sikre, at det ikke kun var ledere eller udvalgte ’excel hajer’ der endte med at sidde med datakompetencerne, men at der blev udviklet en generel organistorisk ’data læse-evne’, som gør det muligt for dem at udtænke, designe og gennemføre data-drevne projekter i fremtiden.

Løsning

I vores samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen i København (KFF), udarbejdede vi et skræddersyet forløb, der passede til organisationens mål og størrelse. KFF er en stor organisation med flere enheder, og med en masse data i omløb. Forløbet strakte sig derfor over et halvt år, og involverede både medarbejdere og ledere fra organisationens forskellige enheder.

Resultat

Et skræddersyet ledelsesforløb, der øgede den kollektive forståelse og fantasi omkring anvendelse af data i KFF, ved at involvere og oplære ledere og medarbejderes datakompetencer.

Det Kongelige Teater

En digital kortlægning af interessefællesskaber på Facebook mellem Det Kongelige Teater og potentielle sponsorer, for at give nye indsigter til Det Kongelige Teaters kommercielle strategi.

Facebook Data
Data Sprint
Omverdensanalyse
Business Intelligence
Brugersegmentering
Post-demografisk Analyse

Problem

I sit arbejde med at skaffe sponsorater ønskede Det Kongelige Teater at undersøge og evaluere hvilke brands besøgende på teaterets Facebook-side ellers interesserede sig for, for at skabe nye indsigter om brugernes interesser og identificere potentialer i ukonventionelle sponsor-samarbejder for teatret.

Løsning

Backscattere høstede data fra Det Kongelige Teaters Facebook-side og siderne for over 100 andre organisationer, der kunne have interesse i et samarbejde med DKT. Medarbejdere fra Backscatter, TANTLab og Det Kongelige Teater arbejdede kollaborativt i en fælles data sprint med at identificerede stærke følelsesmæssige forbindelser mellem forskellige Facebook fællesskaber og DKTs brugere. Det brugte vi til at undersøge, hvilke andre brands og organisationer DKTs Facebook-brugere interagerede med samt hvordan.

Resultat

Analysen resulterede i en serie data visualiseringer, som viste hvilke organisationer og brands DKT deler Facebook-brugere med. Projektet skabte hermed nye metoder for evaluering af teaterets brugere ved at spore interessefællesskaber i stedet for blot ’reach’ og ’likes’. Dette promoverede kommunikationen mellem DKT og en række andre aktører og blev brugt i henvendelsen til nye sponsorer.

Odense Makers

En workshop der underviste kulturaktører i netværksanalyse og leverede en kortlægning af kulturlandskabet i Odense med henblik på at definere Odens Makers’ placering i det kulturelle økosystem.

Facebook Data
Data Literacy
Data Fantasi
Data Realisme
Web Scraping
Ecosystem Mapping

Problem

Odense Makers afholdt et forløb, der samlede kulturaktører i Odense. De ønskede både at optræne kulturaktørernes ’data literacy’ og evne til at udforme realistiske og kreative dataprojekter, samtidig med at de ønskede en konkret analyse af kulturlandskabet i Odense.

Løsning

Backscatter designede et skræddersyet forløb til Odense Makers, der indebar at vi sammen gennemførte et reelt dataprojekt. Fordi vi tror på at den bedste både at oplære ’data literacy’ er ved at arbejde i praksis med et dataprojekter, man kan se den direkte relevans af. Vi afholdt derfor en data sprint som en participatorisk data workshop over flere dage, hvor vi sammen med Odense Makers arbejde på at kortlægge kulturaktørerne i Odense for at undersøge deres brugeroverlap på Facebook.

Resultat

Projektet skabte både konkrete nye indsigter om økosystemet af kulturaktører i Odense, og udviklede samtidig Odense Makers’ evne til at igangsætte kreative, realistiske dataprojekter i fremtiden.

Royal Unibrew

En visuel kortlægning af Royal Unibrews daværende og potentielle sponsorer på Facebook med afsæt i en post-demografisk segmentering af online brugerfællesskaber, baseret på adfærd, præferencer og interesser.

Facebook Data
Digital Adfærd
Online Brugerfællesskaber
Post-demografisk Analyse

Problem

Royal Unibrew stod over for en strategisk proces, hvor de skulle evaluere deres kommercielle partnerskaber og identificere nye muligheder for meningsfyldte sponsorater. De kontaktede Backscatter med et ønske om bruge data fra Facebook til at forstå deres brugere – og disses interesser – på nye måder.

Løsning

Backscatter brugte en kombination af datavidenskab og antropologi til at hente og kortlægge den digitale adfærd for Royal Unibrews brugere på Facebook med specifik interesse for, hvordan brugerne interagerede med de eksisterende sponsorer online. Ud fra dette kortlagde vi, hvilke sponsorer der i højere grad delte fælles brugere, og hvilke sponsorer som stod alene med et mere unikt brugerfælleskab. Analysen fremviste også hvilket indhold og hvilken type kommunikation som virkede bedst til at engagere brugere fra de forskellige brugerfællesskaber.

Resultat

Projektet bidrog herved til en fundamental gentænkning af den måde, Royal Unibrew hidtil havde arbejdet med at forstå og segmentere deres brugere: I stedet for den traditionelle segmentering af brugere på baggrund af alder, køn og andre demografiske faktorer tilbød vores analyse en mulighed for en ’post-demografisk segmentering’ af brugerne på baggrund af deres digitale adfærd, præferencer og interesser.

Thøger Riis Michelsen

Partner · Head Of Relations & Partnerships

trm@backscatter.dk

+4526107070

Profil

Thøger er sociolog og ekspert i ledelses- og organisationsudvikling. Han har over 20 års erfaring med at hjælpe mennesker og organisationer tage skriftet fra vision til realisering i daglig praksis. Han har et skarpt blik for koblingen mellem organisatorisk virkelighed og brug af data på innovative måder, der understøtter udvikling i en organisation. Han er kendt for sine kreative og jordnære egenskaber, samt hans evne til at facilitere forsamlinger i alle størrelser. Thøger er desuden iværksætter og medstifter af en række start-ups på tværs af konsulent og kulturområdet.

Rolle

Thøger er vores mand i marken. Han tvinger os til at ’tale jysk’ og gøre datavidenskabelig tilgængeligt og forståeligt for alle. Han står ofte for workshops og bruger sit store netværk og sine menneskelige egenskaber til at skabe en jordnær forbindelse til vores partnere og klienter.

Jakob Østergård Carstensen

Partner · Head Of People & Operation

jc@backscatter.dk

+4553546160

Profil

Jakob har en kandidat i Organisational Innovation and Entrepreneurship, og har særlig stor interesse for organisatorisk udvikling, kollektive vidensprocesser og iværksætteri. Han er desuden medforfatter til bogen Lean Business Planning, og har trænet konsulenter og undervisere i agil forretnings- og projektudvikling. Han har en særlig forkærlighed for de kreative industrier og mange års erfaring med at brug digitale værktøjer og data til at understøtte værdiskabelse i danske og internationale kulturorganisationer.

Rolle

I Backscatter er han ansvarlig for den daglige operation af virksomheden, ligesom han som partner er en af de stærke kræfter bag Backscatter visionsarbejde og strategiudvikling. Han er en menneskekender, og bruger sin sjette sans til altid at sætte et stærkt hold på alle vores projekter.

Ronja Lofstad

Project Manager · Slayer Of Data

ril@backscatter.dk

+4593857599

Profil

Ronja er uddannet inden for arkæologi, sociologi og teknoantropologi. Hun har de seneste år arbejdet en del med digitale tekstanalyser og større borgerinddragelsesprojekter i kommunalt regi. Hun er særligt interesseret i hvordan samspillet mellem det digitale og sociale kan understøtte bredtfavnende demokratiske processer, der styrker borgernes stemmer i offentlig planlægning. Dette med en fascination og en skarp evne til at navigere i de mønstre der opstår på tværs af store mængder af data.

Rolle

I Backscatter arbejder Ronja som projektleder og er stærk i alle projekteringens faser; fra design og planlægning af et dataprojekt, over udførsel og dataanalyse, videre til præsentation. Hun har desuden udviklet en profil i ’circling’ og er en stærk rådgiver i non-hierarkisk ledelse.

Wafa El Ghiouane

Project Lead · Mother Of Thick Data

wg@backscatter.dk

+4527294124

Profil

Wafa er teknoantropolog og har arbejdet med en bred vifte af digitale og samfundsvidenskabelige metoder, hvilket gør hende ekspert i at koble thick data til big data. Hun har fx arbejdet indgående med observationer, interviews, surveys, workshops, brugerrejser, netværksanalyser, semantiske analyser og datavisualisering. Wafa er en velbevandret analytiker og formidler, med et skarpt øje for detaljer. Hun er særligt interesseret i hvordan en kreativ kombination af antropologiske og digitale metoder kan kaste nyt lys over komplekse udfordringer.

Rolle

I Backscatter bruger Wafa sit velassorterede metodiske repertoire som projektleder til at designe dataprojekter, levere skarpe analyser og til at visualisere komplekse data på en måde, der skaber værdi og en klar fortælling for vores klienter og hjælper dem se en problemstilling i nyt lys.

Sofie Thorsen

Creative Lead & Head Of Communication

st@backscatter.dk

+4530539125

Profil

Sofie er kandidat i sociologi med profil inden for data science, urbansociologi, og design tænkning. Hun er drevet af en nysgerrighed for at bruge store, digitale data til at udforske samspillet mellem mennesker, teknologi og kultur, og bruger sine kreative evner til at visualisere og fortælle historier med data om menneskers liv i byer. Hun er en trænet oplægsholder med flere års erfaring som underviser på universitet og som konsulent inden for arkitektur og fremtidsforskning. Derudover er hun en trænet skribent som fast del af redaktionen på SCENARIO.

Rolle

Hos Backscatter bruger Sofie sine kombinerede evner for datavidenskab, sociologi og design tænkning til at gentænke den måde, vi griber projekter og opgaver an på, ligesom at hun er ansvarlig for at give retning til virksomhedens kommunikation, identitet og kreative strategi.

Bertil Ipsen

Projet Manager · Master Of Tools

bi@backscatter.dk

+4527595083

Profil

Bertil studerer MSc i social antropologi ved Lunds Universitet og har en bachelor i teknoantropologi fra København. Han er velbevandret i programmeringssprog og har arbejdet en del med semantiske- og netværksanalyser, big data og machine learning mv. Bertil er særligt interesseret i krydsfeltet mellem mennesket, miljø og det digitale liv, samt potentialerne ved at koble digitale metoder og etnografi. Han er desuden optaget af ’the politics of quantification’ og har et kritisk blik for den rolle kontekst spiller i datavidenskab og store big data analyser.

Rolle

Hos Backscatter er Bertil ansvarlig for innovation af vores digitale værktøjer. Han sørger for, at vi altid er på forkant med de nyeste tools og presser os til at eksperimentere med deres brug. Og så har han styr på, at vi er to skridt foran GDPR når det kommer til god, sikker databehandling.

Vi elsker data, men endnu mere at tale med mennesker. Så smid os et spørgsmål her, så hører du fra os snart.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close

Hello there.
Wanna talk?