Altinget

En analyse af Altingets kommercielle samarbejdsmuligheder, baseret på et sammenfald af brugersegmenter eller manglen på samme.

#Netværksanalyse • #Brugersegmenter • #Facebook • #Post-demografisk data

Problem

I forbindelse med rekrutteringen af nye annoncører, efterspurgte Altinget en markedsanalyse af deres kommercielle samarbejdsmuligheder med udgangspunkt i Facebook data. Analysen skulle belyse Altingets position i forhold til mulige samarbejdspartnere fra udvalgte brancher, baseret på et sammenfald af brugersegmenter eller manglen på samme. Vores analyse dannede henholdsvis grundlaget for en definition af, og kontakt til, mulige samarbejdspartnere.

Løsning

Gennem det "digitale sosiale folkemøtet" arbejder Backscatter med digitalt, kortlægge hvad borgerne i kommunen ønsker skal prioriteres inden for arbejdet med verdensmålene, og hvordan de selv kunne tænke sig at bidrage til at realisere dem.

Resultat

Ved at bruge digitale metoder til at lytte og indsamle inputs fra mange borgere på én gang bliver det muligt for de mange stemmer at blive hørt. Samtidig skal den digitale og sociale kortlægning resultere i en større åben workshop hvor borgere, kommunen og andre interessenter i samspil udvikler konkrete pilot projekter, med afsæt i borgernes egne initiativer.