Arendal x SDGs

Data-drevet samskabelse, der inddrager og lytter til de mange stemmer i implementering af FNs verdensmål i Arendal Kommune gennem det ’digitale sociale folkemøde’.

#Kollektiv Viden • #Borgerinddragelse • #Samskabelse • #Data-dreven Workshop • #Problem

Problem

Arendal kommune i Norge arbejder aktivt med at fremme samskabelse mellem borgerne og kommunen. Samtidig er det besluttet at FNs verdensmål skal implementeres i kommunens nye samfundsplan. Det stiller kommunen over for spørgsmålet; hvordan kan man inddrage så mange som muligt for sammen at finde konkrete initiativer til implementering af verdensmålene?

Løsning

Gennem det "digitale sosiale folkemøtet" arbejder Backscatter med digitalt, kortlægge hvad borgerne i kommunen ønsker skal prioriteres inden for arbejdet med verdensmålene, og hvordan de selv kunne tænke sig at bidrage til at realisere dem.

Resultat

Ved at bruge digitale metoder til at lytte og indsamle inputs fra mange borgere på én gang bliver det muligt for de mange stemmer at blive hørt. Samtidig skal den digitale og sociale kortlægning resultere i en større åben workshop hvor borgere, kommunen og andre interessenter i samspil udvikler konkrete pilot projekter, med afsæt i borgernes egne initiativer.