Bikubenfonden

En digital analyse af Bikubenfondens modtagede ansøgninger på Udsatte Unge området.

#Tekstgenkendelse • #Evaluering • #Geo-kortlægning • #Kvalitativ data • #Semantisk tekstanalyse

Problem

Fonden har ifm. Deres indsatsområde Udsatte Unge modtaget 94 åbne ansøgninger, der alle skitserer problemer og mulige indsatser på unge-området. Fonden henvendte sig med et ønske om bedre at kunne forstå ansøgningernes indhold og form; herunder hvilke aktører der gik sammen om hvilke problemstillinger, samt en evaluering af selve ansøgningsprocessen.

Løsning

Backscatter udarbejdede en detaljeret analyse af samarbejdskonstellationerne, problemstillingerne og indsatserne foreslået i de forskellige ansøgninger. Med en kombination af netværksanalyse, automatiseret tekstgenkendelse, kvalitativ nærlæsning og geo-baseret visualisering lykkedes det at skabe overblik i det komplekse tekstmateriale og identificere semantiske mønstre på tværs af den enkelte ansøgning. Dette førte til en række af nye indsigter om de problematikker, der er centrale på området for udsatte unge, og hvordan de er forbundet.

Resultat

Analysen bidrog med nye indsigter i ansøgningernes indhold samt en evaluering af selve ansøgningsprocessens– inklusiv anbefalinger om hvorledes de kan optimere proceduren fremover.