Creative Denmark

En analyse af diskurser, medier og aktører i den kreative industri i Danmarks 3 største eksportmarkeder.

#semantisk analyse #sproteknologi, # netværksanalyse #crossmediaanalyse

Problem

Vores samfund går en æra præget af teknologisk udvikling, komplekse problemer og kreative løsninger i mod. De danske kreative industrier skal ikke alene tilpasse sig et marked under forandring, men også sætte dagsordenen for og inspirere resten af verdenen. Danmark har vist, at det kan noget helt særligt indenfor de kreative erhverv. Men vækstpotentialet for de danske kreative industrier kan forløses yderligere. Creative Denmark ønskede med denne analyse at tage temperaturen på Danmarks eksporteventyr indenfor arkitektur, design, møbler, film, musik, PR, og gaming i Nordamerica, Norden og Tyskland. Målet var at få et datadrevet fundament til fremtidens eksportrettede markedsføringsindsatser.

Løsning

Undersøgelsens data baserede sig på mediedata fra de 3 markeder fordelt over de 8 brancher. Vi høstede data fra internationale medier, blogs, forums og sociale platforme og arbejdede i alt med 700.145 unikke posts og artikler i tidsintervallet 2018-2020. Med automatiseret tekst analyse af denne store mængde ustruktureret data analyserede vi os frem til, hvilke aktuelle tendenser og samtaler, der eksisterer i de danske kreative industriers tre største eksportmarkeder. Derudover kortlagde vi hvilke aktører er særlige dominerende indenfor samtalen om de forksellige brancher og på hvilke medier, de er aktive.

Resultat

Analysen gjorde det muligt at få indblik i forskelle og ligheder i de 3 markeder indenfor 5 udvalgte tematikker - innovation, bæredygtighed, digitalisering, partnerskaber og livskvalitet - hvor Danmark ønsker at skabe sit eget niche. Denne viden vil udgøre grundpillerne i fremtidens markedsføring og positionering af de danske kreative industrier på tværs af brancher og markedsspecifikke skel.