Den danske samtidskunstscene - ArtHub Copenhagen

En digital kortlægning og analyse af aktører, dynamikker og trends i det danske samtidskunst miljø til at skabe anbefalinger af nye mulige partnerskaber og udviklingsområder for den spirende kunst institution Art Hub Copenhagen.

#Samtidskunst #ArtHub #DigitalAnalyse #DigitalKortlægning

Problem

Art Hub arbejder for at facilitere og støtte unge kunstnere i samtidskunstverdenen ved at organisere events, udstillinger og samarbejder. Med støtte fra Bikubefonden ønsker Art Hub at kortlægge samtidskunstverdenen digitalt for at undersøge muligheder for nye samarbejder og finansiering gennem en detaljeret analyse af samtidskunsts-fællesskaber og -tematikker.

Løsning

Art Hub identificerer en række kunstnere, gallerier, kuratorer og institutioner fra samtidskunstscenen, der er relevante at undersøge. Analysen er baseret på alle Instagram opslag, der nævner disse aktører. Disse opslag bruges til at kortlægge samtalen omkring de relevante aktører på de sociale medier gennem en netværksanalyse. Denne tilgang muliggøre at identificere, hvilke aktører, der oftest interagerer med hinanden, og hvilke fællesskaber, der eksisterer indenfor den danske samtidskunstscene. Instagram-opslagene fra de identificerede fællesskaber analyseres desuden både kvalitativt samt ved hjælp af kvantitative analysemetoder med brug af automatiseret sprogteknologi, for at identificere fælles tematikker og trends i de digitale samtaler. For at tilføje endnu et perspektiv høstede vi også alle Instagram opslag med hashtags relateret til hele den danske kunstscene og kortlagde denne digitale samtale gennem en netværksanalyse af samme type som den første. På denne måde fik vi mulighed for at identificere aktører, der ikke allerede var kendt af Art Hub, med potentiale til at skabe nye partnerskaber.

Resultat

Analysen gjorde det muligt at identificere de mest centrale aktører, del-fællesskaber og grupperinger indenfor den danske samtidskunstscene. I samspil med indsigterne omkring de mest diskuterede emner blandt aktører og fællesskaber kan denne viden hjælpe Art Hub til at identificerer og skabe tema-baserede og strategiske partnerskaber med både tidligere kendte og nye samarbejdspartnere.