Det Kongelige Teater

En digital kortlægning af interessefællesskaber på Facebook mellem Det Kongelige Teater og potentielle sponsorer, for at give nye indsigter til Det Kongelige Teaters kommercielle strategi.

#Facebook data • #Data sprint • #Omverdensanalyse • #Business intelligence • #Brugersegmentering • #Post-demografisk analyse

Problem

I sit arbejde med at skaffe sponsorater ønskede Det Kongelige Teater at undersøge og evaluere hvilke brands besøgende på teaterets Facebook-side ellers interesserede sig for, for at skabe nye indsigter om brugernes interesser og identificere potentialer i ukonventionelle sponsor-samarbejder for teatret.

Løsning

Backscattere høstede data fra Det Kongelige Teaters Facebook-side og siderne for over 100 andre organisationer, der kunne have interesse i et samarbejde med DKT. Medarbejdere fra Backscatter, TANTLab og Det Kongelige Teater arbejdede kollaborativt i en fælles data sprint med at identificerede stærke følelsesmæssige forbindelser mellem forskellige Facebook fællesskaber og DKTs brugere. Det brugte vi til at undersøge, hvilke andre brands og organisationer DKTs Facebook-brugere interagerede med samt hvordan.

Resultat

Analysen resulterede i en serie data visualiseringer, som viste hvilke organisationer og brands DKT deler Facebook-brugere med. Projektet skabte hermed nye metoder for evaluering af teaterets brugere ved at spore interessefællesskaber i stedet for blot ’reach’ og ’likes’. Dette promoverede kommunikationen mellem DKT og en række andre aktører og blev brugt i henvendelsen til nye sponsorer.