Diger I Dragør

Nytænkning af borgerinddragelse ved at kombinere klassiske og digitale inddragelsesmetoder med henblik på at berige og inddrage flere i debatten om, hvordan Dragør fremtidssikrer sine kyster.

#Borgerinddragelse • #Digital datascape • #Netværksanalyse • #Kollektiv viden

Problem

I forbindelse med planlægningen af kystsikring i Dragør, tog kommunen initiativ til at gentænke borgerinddragelse med det grundlæggende spørgsmål: Hvordan kan flere blive hørt?

Løsning

Ved at kombinere klassiske borgermøder med eksperimentelle inddragelsesmetoder gav vi borgerne mulighed for at tilkendegive deres mening digitalt (via fx Facebook,). Vi indsamlede herigennem 667 skriftlige borger-input og kortlagde dem i en interaktiv, digital database online. Databasen viser debattens forskellige problemstillinger, og med netværkskort kunne vi vise, hvilket problemer, der var hhv. centrale eller perifere for debatten ifølge borgerne selv. Samtidig kunne vi anskueliggøre, hvilke udfordringer der ofte blev sat i relation til hinanden.

Resultat

Projektet har gjort det muligt at inddrage og identificere mønstre i mange borgeres mange input – uden at miste overblikket eller reducere alle inputs til simple gennemsnit. Databasen har desuden skabt transparens i borgerinddragelsen, fordi borgere, politikere og interessenter kan tilgå alle kvalitative udsagn og se, hvor deres eget input er placeret i debatten. Det har styrket borgerengagementet og grundlaget for data-drevet beslutningstagen i kommunen.