DNA Aalborg

En visions- og strategiproces for fremtidens Aalborg beriget af en digital, data-drevet gentænkning af borgerinddragelsesprocessen -med henblik på at skabe borger-centreret innovation i kommunen.

#Borgerinddragelse • #Netværksanalyse • #Strategiudvikling • #Visionsarbejde

Problem

I forbindelse med et omfattende visions- og strategiarbejde om at definere fremtidens Aalborg, stod kommunen over for det store identitetsspørgsmål: Hvad er grundfortællingen om Aalborg by og kommune? Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvor skal vi hen?

Løsning

Vi gik sammen med kommunen om at udforme en ny vision for fremtidens Aalborg ved at tage udgangspunkt i borgernes holdninger og inputs. For at engagere så mange borgere som muligt i debatten, blev adskillige digitale platforme såsom Facebook og Instagram anvendt i samspil med mere traditionelle inddragelsesmetoder såsom borgermøder, interviews og møder i råd og nævn. Herunder gav vi borgerne mulighed for at afgive deres holdninger i fritekst.

Resultat

Indsatsen resulterede i 5441 tekstbaserede udsagn fra borgere. Vi samlede alle borgernes udsagn til et visuelt oversigtsbillede og integrerede dette i en søgbar database, hvor borgere, politikere og interessenter får overblik over de store linjer i holdnings-landskabet og kan navigere sig rundt i udtalelser om bestemte temaer i debatten. Databasen dannede grundlag for en visionsbeskrivelse som blev godkendt af et enigt byråd. Processen mundede ud i en ny grundfortælling for kommunen, et løfte for fremtiden og fem strategiske pejlemærker.