Fremtidens Folkeskole i Horsens

En digital kortlægning af elever og voksnes visioner og ønsker for fremtidens folkeskole i Horsens Kommune, der giver grundlag for videre strategiske arbejde med folkeskolens udvikling og fremtid.

#BORGERINDRAGELSE #VISIONSARBEJDE #NETVÆRKSANALYSE

Problem

Horsens Kommune stod overfor at skulle definere retning for fremtidens folkeskole. I den forbindelse blev Backscatter inddraget for at indsamle og kortlægge ønsker, forslag og ideer blandt elever og voksne med tilknytning til folkeskolen. På den måde, at aktivere den kollektive viden og erfaring omkring folkeskolen, samt at klæde beslutningstagere på til at lægge demokratiske strategier for dens fremtid.

Løsning

Backscatter samarbejdede med Horsens kommune om en dataproces, der inviterede alle elever og voksne med tilknytning til folkeskolen og dagtilbud til at komme med deres bud på, hvordan folkeskolen skal være i fremtiden. Dette ud fra visionen om, at folkeskolen skal formes af dem, der kender dens nuværende kvaliteter og som har konkrete forslag til, hvordan den kan forbedres. Gennem en digital kortlægning og manuel kvalificering blev elever og voksnes visioner for fremtidens folkeskole visualiseret og konkretiseret på en måde, der både gav overblik over den generelle samtale og blik for den enkeltes svar. Analysen blev efterfølgende integreret i en søgbar database, hvor både beslutningstagere og deltagere kunne navigere rundt i holdningslandskabet.

Resultat

Gennem en digital kortlægning af mere end 7000 inputs fra elever og voksne tilknyttet folkeskolen blev visioner og forslag til fremtidens folkeskole konkretiseret og visualiseret. Backscatter hjalp samtidig kommunen med at omdanne disse indsigter til et konkret redskab i det strategiske arbejde med udvikling af folkeskolen. På den måde blev beslutningstagere og interessenter i stand til strategisk at arbejde med fremtidens folkeskole med afsæt i visioner og ønsker fra dem, som har en tilknytning til den.