Home.Earth flytter til Nærheden

En semantisk analyse af lokale online samtaler skal give input til udviklingen af et fritids- og retailtilbud for et nyt byområdes indbyggere

#automatiseret tesktanalyse #word2vec #doc2vec

Problem

Home.Earth ønsker at blive klogere på Nærhedens potentialer set fra nærområdets perspektiv, samt udvikle principper for hvordan Home.Earth kan være en katalysator for et levende lokalt fællesskab i området. Med en netnografisk analyse, ønsker Home.Earth at få besvaret følgende spørgsmål: Hvilke mønstre kan vi se i de ting, beboerne sætter pris på, er optagede af, og taler om i deres lokalområder? Hvad binder folk sammen i lokalsamfund?

Løsning

Vi analyserede, hvordan samtalen om Nærheden udspiller sig i lokale SoMe grupper på tværs af 6.000 debatindlæg mhp at forstå mønstrene i nærområdets behov, ønsker, håb og bekymringer relateret til udviklingen af Nærheden. Derudover analyserede vi 75.000 digitale debatindlæg 4 veletablerede byområder - Ørestad, Valby, Nordvest, Brønshøj-, der er kendte for at have et stærkt digitalt community sammenhold, mhp. at finde elementer i beboernes lokale samtaler, der kunne inspirere designet af Nærhedens lokale fællesskaber.

Resultat

På baggrund af indsigterne fra analysen kunne vi udvikle principper for, hvordan fritids- og retail tilbud i Nærheden kan planlægges, så det både tilgodeser beboerne og det bredere område. Det stærke kendskab til deres lokale marked, vil gøre det nemmere for butikkerne, der kommer til at flytte ind i Nærheden, at tilpasse deres produkter og aktiviteter til deres nye kunder.