KK Kultur- og Fritidsforvaltning

Et udviklingsforløb i data-informeret organisationsudvikling, med fokus på at udvide forståelsen og anvendelsen af data i KFF.

#Data fantasi • #Data realisme • #Organisationsudvikling • #Data literacy • #Data-drevet innovation

Problem

KFF henvendte sig til Backscatter med ønsket om at udvide organisationens samlede kompetencer i at bruge data til at understøtte lokale (udviklings)projekter. Udfordringen for KFF var herunder at sikre, at det ikke kun var ledere eller udvalgte ’excel hajer’ der endte med at sidde med datakompetencerne, men at der blev udviklet en generel organistorisk ’data læse-evne’, som gør det muligt for dem at udtænke, designe og gennemføre data-drevne projekter i fremtiden.

Løsning

I vores samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen i København (KFF), udarbejdede vi et skræddersyet forløb, der passede til organisationens mål og størrelse. KFF er en stor organisation med flere enheder, og med en masse data i omløb. Forløbet strakte sig derfor over et halvt år, og involverede både medarbejdere og ledere fra organisationens forskellige enheder.

Resultat

Et skræddersyet ledelsesforløb, der øgede den kollektive forståelse og fantasi omkring anvendelse af data i KFF, ved at involvere og oplære ledere og medarbejderes datakompetencer.