Københavnske restauranter og deres brugere - Wonderful Copenhagen

En tværmedial analyse af Københavnske restauranter og deres publikummer skal belyse forskelle og ligheder mellem restauranterne, sammen med trends og prefærencer blandt deres brugere.

#SocialDataanalyse #Tværmedial #DigitalKortlægning #Restauranter #WonderfulCopenhagen

Problem

Wonderful Copenhagen lancerer et nyt program der skal forbedre samarbejder og innovation mellem restauranter i hovedstadsområdet. For at inddrage og engagere restauranterne i programmet mest effektivt, samt sikre udvikling, innovation og samarbejder mellem dem, vil Wonderful Copenhagen gerne have et syn på præferencer, adfærd og værdier blandt de restaurantgæster, der forbinder restauranterne.

Løsning

Wonderful Copenhagen og Backscatter identificerede sammen en repræsentativ liste af restauranter, der reflekterer de forskellige områder, størrelser og prisklasser blandt restauranterne i København. For at kortlægge restaurantgæsternes interaktion med restauranterne, indsamlede vi data fra tre platforme (Google Maps: 64.000 anmeldelser; Trip Advisor: 14.000 anmeldelser; Instagram: næsten 1 mio. følgere). Ved at kigge på sammenfald af gæsternes præferencer for forskellige restauranter, blev restauranterne placeret i et netværk, hvor grupperingerne afspejler, hvilke restauranter der tiltrækker de samme målgrupper. Vi kiggede dernæst på, hvilke fælles interesser disse målgrupper har ved at undersøge, hvilke andre steder brugerne har besøgt for nyligt (på Google Maps), og hvilke andre brugere de følger (på Instagram). Ved at kombinere en række kvalitative og kvantitative analysemetoder gennem bl.a. automatiseret sprogteknologi og visuel netværksanalyse, indsamlede vi viden om de brugerfællesskaber, der danner sig omkring de forskellige restauranter. Vi identificerede herved forskelle og ligheder mellem, hvordan folk oplever restauranterne, hvordan de taler om dem, hvad de finder værdifuldt, og hvad de er kritiske overfor. Vi identificere desuden forskellige brugerprofiler, der bruger restauranterne baseret på hvilke øvrige aktiviteter de engagerer sig i.

Resultat

Analysen gjorde det muligt at skabe et overblik over de brugerfælleskaber, der danner sig omkring de forskellige restauranter i København, og identificere 7 grupperinger af restaurantgæster omkring 4 forskellige temaer (Funky, Fancy, Folkelig og Forankret). Hver af disse grupperinger bliver fortolket af os og yderligere karakteriseret gennem en undersøgelse af karakteristika, præferencer og interesser blandt brugerne. Den brede palette af datakilder og analysemetoder, medvirker til at uddybe og styrke detaljegraden af de indsigter, vi kan nå frem til. Udover den endelige rapport, blev analysen brugt til at skabe en række konkrete værktøjer til Wonderful Copenhagen, med information til hver enkelt restaurant omkring deres mest værdsatte kendetegn blandt deres gæster, samt konkrete forslag til mulige partnerskaber med andre restauranter.