Kreative industrier i DK

En analyse af kreative industrier i Danmark for NordicLA. Fra et thick data perspektiv udforskes, hvilke barrierer danske kreative oplever i forhold til at eksportere til udlandet, mens vi med big data kortlægger kreatives kompetencer på LinkedIn.

#LinkedIn #Big Data # Thick Data #Datadrevet innovation #Kvalitativ analyse

Problem

NordicLA har sammen med partnere som Kulturministeriet og Udenrigsministeriet ønsket at undersøge den kreative industri i Danmark med fokus på at forstå, hvilke muligheder og udfordringer små- og mellemstore virksomheder i det kreative oplever ifm. at internationalisere.

Løsning

Ved at kombinere datavidenskabelige og antropologiske metoder har vi interviewet 200 leder i danske kreative virksomheder om deres oplevelser med at internationalisere, og hentet data om hvilke kompetencer der står listet hos de ca. 10.000 ledere af danske kreative virksomheder, der har profiler på LinkedIn. På baggrund af dette kortlægger vi, hvilke kompetencer der typisk findes - og ikke findes - hos ledere af forskellige virksomheder i forskellige kreative erhverv, mens vi kan

Resultat

Undersøgelsens resultater fremlægges i en omfattende rapport om den kreative industri, sam-forfattet af NordicLA, BCW og Backscatter. Rapporten deles med projektets partnere i Kulturministeriet, Udenrigsministeriet mfl., og skal danne grundlag for NordicLA’s videre arbejde med at engagere investorer i at bygge en inkubator for virksomheder i den kreative industri.