Kultur bygger bro mellem Østerbro og Norhavn

Kortlægningen af samarbejdspotentialer blandt to naboområders kulturaktører.

#netværksanalyse #netnografi

Problem

Der bygges på livet løs i Nordhavn og kulturelle og oplevelsesfokuserede aktiviteter skal bygges sideløbende med bygningerne. Dette kommer både til at påvirke aktører i Nordhavn og på Østerbro, hvor den nye nabo kommer til at skabe nye muligheder for kulturlivet på Østerbro - nye formater, nye venues og nye samarbejdspotentialer. By og Havn, Kulturdistrektet, Kultur Ø og Wondeful Copenhagen ønsker at identificere muligheder for at bygge bro mellem Østerbro og Nordhavn.

Løsning

Ved at høste 3,7 mio Instagram-opslag med hashtags #Nordhavn og #Østerbro fra de sidste 2.5 år, kiggede vi på hvilke hashtags fx #hygge, områdets brugere knyttede til de to bydele. Det gav os indblik i de stedspecifikke karakteristikker, som i beboernes øjne gør Nordhavn og Østerbro til noget helt særligt. Derudover udførte vi en såkaldt følgeranalyse, hvor vi kortlagde hvordan de forskellige aktører, der er aktive indenfor Nordhavns og Østebros kultur-, idræt-, madscenen og turisme, er forbundet med hinanden og hvilke målgrupper de har til fælles.

Resultat

Analysen dannede et datadrevet fundament for de nye tiltag, strategier og aktiviteter, som Kulturdistriktet, WoCo, Kultur Ø, By og Havn vil sætte i værk i både Østerbro, Nordhavn og på tværs af de to bydele. Vores anbefalinger gav desuden inspiration til hvordan de fire partnere kan gentænke den rolle, de spiller i området, i samarbejde med områdets øvrige aktører.