Kundskaberne - Nordjyske Medier - igangværende

Sammen med ungdomsorganisationen SAGA, engagerer vi unge voksne til at producere viden om deres interesser, bekymringer, vaner og værdier. Vi gør dette gennem en ny form for digital brugerinddragelse, hvor de unge får mulighed for at bidrage med deres perspektiver gennem Backscatters app Our Walk.

#Ungdom #Viden #Inddragelse #Deltagelse #DigitaleVærktøjer #OurWalk

Problem

Nordjyske Medier ønsker at komme tættere på de unge voksne (18-29 årige), der bor eller har tilknytning til Nordjylland, for at kunne formidle relevant viden og indhold til denne målgruppe. Backscatter har derfor indgået et samarbejde med ungdomsbevægelsen SAGA for skabe en øget forståelse for de unges verdenssyn, drømme, interesser, bekymringer og værdier gennem inddragelse af de unge.

Løsning

Ved at kombinere eksisterende viden og data med en ny tilgang, der direkte inddrager de unge, arbejder Backscatter i krydsfeltet mellem kvalitativ og kvantitativ digital analyse. 20 unge mennesker er involveret i processen med at generere data gennem henholdsvis idé- og løsningsrettede workshops. Ved brug af Backscatters app Our Walk producerer deltagerne data omkring deres interesser, meninger og vaner ved at udføre forskellige målrettede aktiviteter i app'en. Analysen af denne data er udgangspunktet for en række fysiske workshops, hvor idéer og reflektioner genereres.

Resultat