New European Bauhaus Local Initiatives - igangværende

New European Bauhaus Local Initiatives programmet har til formål at støtte små og mellemstore byer i Europa, og fremme en udvikling af byerne, der bygger på tre komplementære værdier: æstetik, grøn omstilling og social inklusion.

#NEB #BæredygtigeByer #LokaleInitiativer #Æstetik #GrønOmstilling #SocialInklusion

Problem

New European Bauhaus bevægelsen er et EU-initiativ, der har som ambition at teste og implementere nye metoder til at designe smukke, bæredygtige og inkluderende steder i hele Europa for at konkretisere og gøre "European Green Deal" (EU's overordende køreplan for den grønne omstilling) til en positiv oplevelse, der har mennesker i fokus. Helt konkret støtter initiativet 20 små og mellemstore byer i Europa (med mindre end 100.000 indbyggere) i at (re)designe urbane områder i en æstetisk, bæredygtig og inkluderende retning. Backscatter bidrager med vores erfaring med at engagere digitale fællesskaber og understøtte borgerinddragelse, samt med at skabe data-drevne, inkluderende undersøgelser med mennesker i fokus. Du kan læse mere her: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus

Løsning

Resultat