Økonomichefer i Danmark Summit

Hvilke kompetencer kendetegner økonomichefer i det offentlige, og kan man identificere forskellige typer af ’personaer’ eller faglige profiler iblandt danske økonomichefer?

#Linkedin data • #Kompetence mapping • #Strategisk rådgivning • #Social Medie analyse

Problem

I forbindelse med økonomidirektørforeningens årsmøde blev vi bedt om at lave en analyse af, hvilke kompetencer der kendetegner nutidens og fremtidens økonomichefer. Mere specifikt, en analyse af de profiler der rekrutteres som ledere til økonomifunktionerne i de danske kommuner, og hvad der lægges vægt på ved rekrutteringen.

Løsning

Backscatter indsamlede data fra LinkedIn over danske økonomichefer, direktører og CFOs med info om, hvilke kompetencer de har listet på deres profiler. Det brugte vi til at kortlægge mønstre i hvilke kompetencer, forskellige ’typer’ af danske økonomichefer besidder. Igennem en digital netværksanalyse lykkedes det at identificere fire forskellige arketypiske lederprofiler; den politiske økonomichef, den økonomiske økonomichef, økonomen og forretningsudvikleren.

Resultat

Kortlægningen af LinkedIn-profiler afslørede hvilke kompetencer der i høj grad kendetegner fremtidens økonomichefer, hvilket har givet værdifulde input til økonomidirektørforeningen strategiske arbejde med rekruttering og investering uddannelse.