Plastic Change

Kortlægning af hvordan plastik debatteres i billeder og tekst på sociale medier for at udforske, hvilke dele af plastikproblemet, offentligheden har fokus på. Projektet er en pilot og afsøger potentialerne i at skabe ny synlighed på plastikdagsordenen gennem datavidenskab.

#Social Media #Digital Kortlægning #Billedegenkendelse #Tekstanalyse

Problem

Plastic Change arbejder som NGO for at minimere plastik i verdens med fokus på at engagere folk og organisationer i at nedsætte forbrug, genanvende mere og rydde plastik op i naturen. I den forbindelse er der brug for at finde nye måder, at kommunikere viden om plastikdagsordnen på, som kan virke engagerende for flere. Samtidig savner PC konkrete indsigter om, hvor offentlighedens viden og opmærksomhed er, i forhold til bedre at kunne målrette effektive kampagner i fremtiden.

Løsning

Til at udforske, hvad offentligheden forstår, oplever og tænker om plastikemnet, har vi høstet data fra udvalgte sociale media platforme, hvor vi ser på ca. 5000 opslag, der bruger hashtags som #cleantheocean, #singleusesucks, #reduceplastic og lignende. Med machine learning teknikker som billedegenkendelse og natural language processing finder vi mønstre og tendenser i, hvilke diskurser der er dominerende i offentlighedens forståelse af, hvad der er vigtig(s)t i plastikdebatten.

Resultat

Undersøgelsens resultater fremlægges for Plastic Change og vil blive brugt som afsæt for en videre afsøgning af potentialerne i at bygge et interaktivt, online data dashboard, som kan synliggøre aktuel forskning og viden om plastik for offentligheden på nye måder.