Randers Kommune

’Fremtidens Byen til Vandet’ er en digital kortlægning af, hvad borgerne ser af muligheder for Randers, og hvilken retning de ønsker kommunen skal bevæge sig fremadrettet.

#Borgerinddragelse • #Byudvikling • #Byudvikling • #Semantisk netværksanalyse

Problem

I Randers skal en ny bydel udformes, når industrien med tiden flytter væk fra havnen. Samtidig skal byen sikres mod fremtidige stormfloder. Kommunen ønskede derfor at inddrage borgerne i en proces, hvor løsningsforslag blev forankret i borgernes visioner og ideer for fremtidens Randers.

Løsning

Gennem en åben kreativ proces via Facebook,konkurrencer, container-udstilling i byen og møder blev inputs fra borgerne indsamlet, for at besvare spørgsmålet om, hvordan Randers skal udvikle sig. Vi udledte ved hjælp af semantiske netværksanalyser de centrale temaer og visioner, som af borgerne blev fremsat for ’Fremtidens Byen til Vandet’.

Resultat

Igennem en digital kortlægning af borgernes mange input gjorde vi det muligt for mange stemmer af blive hørt, og for slutbrugerne af Randers by til at være med til selv at form byudviklingen. Projektet skabte hermed et data-grundlag som var afgørende for den videre beslutningstagen i kommunens ledelse.