Robust Kystbeskyttelse Dragør

Nytænkning af borgerinddragelse i arkitektkonkurrencer, hvor klassiske og digitale inddragelsesmetoder anvendes med henblik på at berige og inddrage flere i debatten om hvordan Dragør beskytter sine kyster.

#Borgerinddragelse #DigitalDatascape #Netværksanalyse #KollektivViden

Problem

Dragørs kommende kystsikring udformes gennem en arkitektkonkurrence. Kommunen ønsker at inkludere borgerne i processen for at sikre en løsning der er grundig forankret i lokalbefolkningens ønsker og behov, og som har deres opbakning.

Løsning

I dette innovative projekt arbejder vi med at bygge bro mellem de konkurrerende rådgiverhold og kommunens borgere. Borgernes holdninger og tanker om den kommende kystsikring dokumenteres digitalt gennem mobiliserende aktiviteter og tilgængeliggøres via en online database. Borgerambassadører repræsenterer de indsamlede holdninger på en workshoprække, hvor rådgiverholdene er tilstede og konkurranceforslagene udvikles på. Et centralt kriterium i bedømmelsesprocessen er holdenes evne til at implementere borgernes tanker og holdninger.

Resultat

Projektet er en nytænkning af hvordan borgernes stemme kan varetages i planlægningsprocesser. Den digitale database gør det mulig at sortere i de indsamlede borgerinputs efter tema og hvilken kyststrækning de omtaler, og den indeholder samtidig grafiske repræsentationer af indspillernes tematiske indhold. Dette gør det mulig for ambassadørerne at repræsentere borgernes stemmer i konkurrencen, som igen gør det mulig at sikre at den endelige kystsikringsløsning bygges på borgernes behov.