Royal Unibrew

En visuel kortlægning af Royal Unibrews daværende og potentielle sponsorer på Facebook med afsæt i en post-demografisk segmentering af online brugerfællesskaber, baseret på adfærd, præferencer og interesser.

#Facebook data • #Digital adfærd • #Online brugerfællesskaber • #Post-demografisk analyse

Problem

Royal Unibrew stod over for en strategisk proces, hvor de skulle evaluere deres kommercielle partnerskaber og identificere nye muligheder for meningsfyldte sponsorater. De kontaktede Backscatter med et ønske om bruge data fra Facebook til at forstå deres brugere – og disses interesser – på nye måder.

Løsning

Backscatter brugte en kombination af datavidenskab og antropologi til at hente og kortlægge den digitale adfærd for Royal Unibrews brugere på Facebook med specifik interesse for, hvordan brugerne interagerede med de eksisterende sponsorer online. Ud fra dette kortlagde vi, hvilke sponsorer der i højere grad delte fælles brugere, og hvilke sponsorer som stod alene med et mere unikt brugerfælleskab. Analysen fremviste også hvilket indhold og hvilken type kommunikation som virkede bedst til at engagere brugere fra de forskellige brugerfællesskaber.

Resultat

Projektet bidrog herved til en fundamental gentænkning af den måde, Royal Unibrew hidtil havde arbejdet med at forstå og segmentere deres brugere: I stedet for den traditionelle segmentering af brugere på baggrund af alder, køn og andre demografiske faktorer tilbød vores analyse en mulighed for en ’post-demografisk segmentering’ af brugerne på baggrund af deres digitale adfærd, præferencer og interesser.