Thrive Zones skaber rammer for et tryggere byliv i København

En analyse på tværs af digitale medier, der skal kortlægge, monitorere og opspore menneskers adfærd og bevægelsesmønstre i tal udvalgte områder i København.

#netnografi #situated trend analysis #soft city sensing

Problem

Flere områder af København er præget af en alt for høj koncentration af støj og luftforurening. På samme tid er nogle af disse områder også københavnernes foretrukne opholdssteder. Ambitionen med projektet er at udvikle alternative rekreative områder, der skærmer områdets brugere fra de luftforurenede områder og tilbyder alternative sunde og trygge rammer at opholde sig i. Projektet skete i samarbejde med ICLEI Google og Gehl Arkitekter.

Løsning

Backscatters rolle i projektet var at gennemføre analyser, der skal give indsigter, i hvad forskellige områder i byen bliver brugt til, af hvem, på hvilke tidspunkter i døgnet, samt hvilke diskurser, de forskellige områder associeres med. Ved at høste 10.000 datapunkter fra Google Places, 5.000 geo-lokaliserede opslag fra Instagram og 3 års debatindlæg fra lokale Facebook grupper fik vi en dyb forståelse for mønstrene i, hvordan folk bruger forskellige byområder og hvad der i brugernes øjne kendetegner de gode opholdssteder i forskellige områder i Ørestaden og på Islands Brygge.

Resultat

Analysen gjorde det muligt at få krystalliseret lokales fortrukne opholdssteders kvaliteter, identiteter og særlige funktioner. Resultaterne gav arkitekter og byplanlæggere et solidt grundlag til designe alternative og inviterende opholdssteder, der kan guide brugerne derhen, hvor luften er renere.