Vendsyssel Teater

Omverdensanalyse for Vendsyssel Teater i forbindelse med deres tildeling af status som et regionalt kraftcenter

#Omverdensanalyse #Billetdata #Medieanalyse

Problem

Vendsyssel Teater fik i januar 2020 status som et regionalt kraftcenter med særligt fokus på at udvikle og styrke ny dansk dramatik, bl.a. med produktioner, der tager udgangspunkt i Vendsyssel og omegn. Med den nye status fulgte et krav om øget professionalisering, hvilket inkluderer en højere grad af vidensbaseret forretningsudvikling.

Løsning

Ved at syntetisere viden fra en række forskellige datakilder - inkluderet billetsalg, beskrivelser af forestillinger og nyhedsartikler, kortlagde Backscatter Vendsyssel Teaters omverden, med henblik på at skabe en forståelse af de muligheder og udfordringer de står overfor i processen med at omlægges til et regionalt kraftcenter. I tillæg udarbejdede vi klare anbefalinger og forslag til, hvordan teatret burde agere baseret på den viden analysen gav.

Resultat

Analysen gav indblik i, hvordan teatret placerer sig i den nationale samtale om scenekunst i forhold til andre regional- og egnsteatre, og i hvilken grad teatret formår at bidrage aktivt og bredt til denne debat. Endvidere skabte den en øgede forståelse for teatrets brugere, de forskellige brugerprofiler og mønstrene i deres brug af teatret. Til sidst gav analysen viden og anbefalinger ind i den helt nære relation til de mest loyale superbrugere af teatret.