Viborg Kommune Lederdag

En ’live’ analyse der hurtigt og effektivt skabte indsigt i, hvad en forsamling af +300 kommunale ledere tænkte om en ny styringsmodel og aktiverede forsamlingens enorme kollektive viden.

#Kollektiv Viden • #Live Analyse • #Data-drevet beslutningstagen • #Workshop

Problem

Viborg Byråd skulle præsentere en ny styringsmodel for kommunen på den årlige lederdag og ønskede at involvere de 330 kommunale ledere i den kommende implementering; for (1) at få deres reaktioner på modellen, samt (2) at kunne diskutere reaktionerne med det samme.

Løsning

Ved at kombinere automatiseret tekstprocessering, manuel analyse og algoritmebaserede netværk kortlagde Backscatter ’live’ alle inputs fra forsamlingen og fremhævede de væsentligste mønstre og temaer på tværs af debatten, uden at reducere kompleksitet eller miste de enkelte udsagn.

Resultat

Efter 2 timer kunne vi vise hvilke fokusområder, der fyldte mest for gruppen som helhed og hvilke fokusområder, der ofte blev nævnt sammen. Live-analysen gav ledelsen et indblik i de mest markante bekymringer og muligheder, der gik på tværs af de 330 ledere i salen, blev diskuteret “live” på scenen og i salen og efterfølgende brugt aktivt i arbejdet med at implementere den nye styringsmodel.